Modeljernbanen

Bygget efter originale sporplaner fra DSB, tegninger og fotos af bygninger
– Den største danske modeljernbane, som viser en virkelig jernbanestation.
– Viser jernbanen som den så ud i 1920.
– I omsætning Danmarks fjerde største banegård.
– Nok Danmarks mest gennem fotograferede banegård.
– Fotografer lokale: Sørensen og Rentzmann.
– Bygget af Anna-Christina von Bauditz.
– 3 privatpersoner sørgede for financieringen.
– Husene er bygget af lokale pensionister.
– Anlægget er Edb-styret
– Alt i målestok forholdet 1:87 (H-nul).
– Baneanlægget vedligholdes i dag af den lokale Jernbaneklub.

Udsnit af bygninger fra Jernbanemodellen.