Lokalhistorisk arkiv

Vamdrup Lokalhistoriske arkiv på første sal
på Kongeaamuseet, Jernbanegade 7 i Vamdrup.

Vi vil på arkivet vise en masse billeder. Nogle har vi oplysninger til, men der er store huller i vor viden. Dem vil vi gerne have noget fyldt i – så kom og hjælp os. Det kan godt være, at du/I ikke synes, at det, I ved, er så vigtigt men kom alligevel. Der vil altid være noget, der kan bruges.

Vi mangler oplysninger om nogle af byens personligheder, såsom præster, degne, læger, dyrlæger, forretningsindehavere, håndværkere, sognerådsmedlemmer osv.

Du har f. eks. arbejdet på en af Vamdrups fabrikker, fortæl om produktionen, stedet, tiden, arbejdsklimaet og måske har du billeder derfra som vi må få eller låne til affotografering.

Skolebilleder og fortællinger har også stor værdi. Findes der forenings historie, protokoller eller billeder fra foreningsarbejde er dette også noget vi gerne vil gemme for eftertiden.

Er der gemt gamle kirkeblade eller lignende fra området, har det også interesse.

Måske kan I tænke jer at skrive historien om jeres liv på egnen, så vil det være spændende at læse om 50 eller 100 år.

Besøg os – vi kan også hjælpe med slægtsforskning.