Jernbanens historie

Vamdrup og grænsen til Tyskland 1864 – 1920

Før krigen i 1864 var engelske jernbaneentreprenører i gang med at bygge en jernbane mellem Slesvig og Flensborg. Det var meningen, at banen skulle forlænges til Fredericia, men krigshandlingerne kom i vejen for disse planer. Efter krigens afslutning blev det bestemt, at den kommende grænsestation skulle anlægges på et areal midt imellem landsbyerne Øster og Vester Vamdrup. Den 1. november 1866 indviedes den nye stationsbygning og det første tog afgik til Fredericia fra stationen.

Stationsbygningen, der var opført i træ, rummede lokaler til såvel det danske som det tyske personel. For at huse det overordnede personale på stationen byggedes boliger for henholdsvis den danske stationsforstander og den tyske forretningsfører, samt til den danske toldforvalter. Vamdrup fik på den måde en unik bymidte med tre store palælignende villaer, som i 1884 og 1899 blev suppleret med 2 villaer mere – alle beliggende i en række ved siden af “Jernbaneallé”

Stationen udviklede sig hurtigt til at blive Danmarks fjerdestørste jernbanestation, hvor omkring 100 mennesker var beskæftiget. Sideløbende hermed voksede byen, da personalet måtte have et sted at bo tilligemed de grænsegendarmer, som var knyttet til bevogtningen af grænsen mod Prøjsen.

Byens historie er fortalt på en permanent udstilling på museet, hvor man bl.a. også kan finde udstillinger om hele statsgrænsen og de forudliggende toldgrænser mellem Jylland og Slesvig


Vamdrup Station set fra Jernbanegade.
Stationen brændte i 1911, men blev genopbygget i træ. I 1954 forsvandt den sidste træbygning.
I  slutningen af 1970erne var det slut med bemandet banegård i Vamdrup. Billetter købes i en automat
og man får den automatiske besked over højtaleren: ”Gå ikke over sporet – der kommer tog”.
Billedet er taget fra den tidligere danske side af stationen. Skinnerne er for længst fjernet til fordel
for parkeringsareal.

Man kan se, at den nye perron er hævet et par meter, fordi man byggede viadukten i Østergade.
Taget fra den gamle banegård blev nedtaget af blikkenslager Olsen og J.P.Knudsen
og siden anvendt i Søndergade 35 på Jens Peter Knudsens hus. 1954                   


Så er tiden snart forbi, hvor Vamdrup har en rigtig banegård. DSB søger nu Kolding Kommune om tilladelse til at rive bygningen ned. Beslutningen er truffet, fordi det ikke har været muligt at finde anvendelse for bygningen til andre formål, nu hvor DSB ikke mener, der er brug for den som stationsbygning