Vandmøllegårdens Stue

Vandmøllegården ligger et par km uden for Vamdrup ad Røddingvejen. I dag drives gården som landbrug, men som navnet siger, har der været vandmølle på stedet.

Gårdens historie går tilbage til 1500-tallet. Da der i Danmark indtil 1862 var mølletvang (pligt til at benytte en bestemt mølle) for bønder, er det et sted, hvor folk er kommet fast, måske langvejsfra, og har overnattet og læst møllerens avis, hvis de nu ikke kunne få malet den dag.

De første kilder fortæller, at godset Vamdrupgård i 1513 blev forlenet til Claus Johansen Lindenow. På et tidspunkt blev møllen fritaget for afgift, hvilket tyder på, at Lindenow har købt møllen, men på et tidspunkt er møllen kommet tilbage til kronen igen. Den var en underskudsforretning og skyldte i 1583 tre års landgilde. Igen i 1635 kunne møllen ikke betale sin skyld og den blev repareret.

Under svenskekrigene blev møllen lagt øde og brændt af. Den kom i gang igen omkring år 1700, men havde vanskeligheder med både tørke og oversvømmelser.

I 1760 købte Oluf Kristiansen til selveje. Hans søn, Peter Kristiansen overtog møllen i 1824, og i 1842 blev den overdraget til Søren Hansen fra Andst, der 1844 (gen?) opførte en vindmølle til gården. Den kunne ses viden om og dens vingefang var på 34 alen. Den kunne male fire kværne på én gang, ligesom vandmøllen.

Fra 1897-1909 købte og solgte H.K.R. Vandmøllegården tre gange. I 1903 blev gården solgt til Hans Hørlyck, der solgte en eng fra til oprettelse af fiskedamme. De blev nedlagt igen, da H.K.R. i 1907 igen købte gården. I 1909 solgte han gården endeligt til sit barnebarns mand, Andreas Ferdinand.

I 1845 blev gårdens tjenestepige Kristine Jensdatter fundet druknet i mølledammen. Det gav stof til rygter og H. blev tiltalt for mord, men beviser manglede. Han tilstod aldrig, men måtte resten af sit liv hvert år møde i fængslet et vist antal dage. Hansens søn, Peter Hansen, overtog gården i 1860, men måtte sælge den i 1878, da den gav underskud.

I 1880 mageskifter (bytter) Hans Knudsen Ravn sig til Vandmøllegården. Han oprettede et mejeri og osteri på gården, og senere også et bageri og træsliberi. Han anlagde desuden en ny mølledam.

Fra 1897-1909 købte og solgte H.K.R. Vandmøllegården tre gange. I 1903 blev gården solgt til Hans Hørlyck, der solgte en eng fra til oprettelse af fiskedamme. De blev nedlagt igen, da H.K.R. i 1907 igen købte gården. I 1909 solgte han gården endeligt til sit barnebarns mand, Andreas Ferdinand.