Nyt fra Ugebladet Vamdrup

Kære Vamdrup… Hjælp os med at samle minder

Genforeningen var en begivenhed af stor betydning for vores by. En del indbyggere var født i Sønderjylland og havde ret til at deltage i afstemningen. De skulle indskrives og have udfyldt rejsepas af de lokale myndigheder, inden de rejste. Arkivet har for nylig været så heldige at modtage et sådant rejsepas. Hvis du ligger du inde med oplysninger eller genstande knyttet til dette begivenhedsrige år, hører vi gerne fra dig!

For Vamdrups vedkommende betød Genforeningen et tab af arbejdspladser og en årrække med stagnation. Måske kan du bidrage med viden om vores område i 1920-erne?

Lokalhistorisk Arkiv har gennem årene modtaget utallige billeder, der dokumenterer livet på gårdene i omegnen. Men vi mangler noget: Vi har næsten ingen billeder fra husmandsbrug. Vi har protokoller og gamle faner fra husmandsforeninger i Vamdrup, Ødis og Ødis Bramdrup. Heraf fremgår det, at man kan blive optaget som medlem, hvis ens jordtilliggende ikke overstiger 14 td. land.

Disse foreninger er alle stiftet kort efter år 1900. For ca.100 år siden blev der oprettet en række statshusmandsbrug, hvor større gårde solgte jord fra. Det skete fx i Ødis sogn i 1922, da Drenderupgård udstykkedes, og lidt senere i 1920-erne udstykkedes en række husmandsbrug fra Østerbygård. De ligger alle på Østerbyvej.

Vi er interesserede i både billeder af bygninger, dagligt liv, husdyrhold, bygningsændringer og luftfotos – både gamle og helt nye har interesse. Det er nok de færreste steder, hvor der stadig bor efterkommere efter gårdens første ejere, men måske har du fundet eller fået overdraget gamle dokumenter, da du overtog stedet?

Du kan komme ned på Lokalhistorisk arkiv med materiale hver tirsdag fra kl. 14-17.

Vi beder dig ikke om at afgive dine gamle fotos, men vil gerne have lov til at skanne dem! Måske har du ingen fotografier, men erindringer fra livet på et lille landbrug. En sådan fortælling er lige så værdifuld for os!

Kære Vamdrup: Hjælp os med at samle minder!

Om skribenten

  • Kirsten Wehmüller er tidligere historielærer. hun er oprindeligt fra Vejle-området og er uddannet lærer fra Aarhus. Hun kom til Vamdrup i 1976 som nyuddannet lærer.

    Hun har sin ugentlige gange på Lokalhistorisk Arkiv på jernbanegade.

Af Kirsten Wehmüller, historiker, Lokalhistorisk Arkiv 05. februar 2020 kl. 12:00

Af Winnie Rundstrøm

Vamdrup:

Et brændende ønske er nu gået i opfyldelse for Lokalhistorisk Arkiv for Vamdrup, Hjarup og Ødis.

Torsdag den 4.juli blev arkivet nemlig den glade ejer af samtlige avisudgaver af Vamdrup Ugeblad fra 1924 til 2010. Det var bladchef Zenia Juul Petersen der to dage forinden overbragte beslutningen til Lokalhistorisk Arkiv om, at Vamdrup Ugeblad vil overdrage sit avisarkiv til Lokalhistorisk Arkiv. Besked der blev modtaget med jubel.

-Yes! Det er årets bedste nyhed, lød fra arkivlede Inger Sørensen, der sammen med Ove Buchwald, frivillig ved Lokalhistorisk Arkiv ser store muligheder med avisarkivet.

-Jeg blev simpelthen så glad for vi for vi har haft det ønske gennem flere år, fortalte Ove Buchwald.

Bladchef: Til glæde for lokalbefolkningen

Samtlige aviser, udgivet siden 1924 har været opbevaret i årbøger på avisens redaktion hvor de kun sjældent blev læst i. Og set var både synd og skam mener bladchefen på Vamdrup Ugeblad Zenia Juul Petersen, for historisk set har de stor værdi og betydning for lokalbefolkningen.

-Vi lå inde med så meget viden og historie i i vores avisarkiv som er svært at få adgang til når det ikke er offentlig tilgængelig. Jeg synes derfor det var oplagt at forære arkivet til Lokalhistorisk Arkiv for de gør et kæmpe stykke arbejde for at bevare Vamdrup og omegns historie fortæller Zenia Juul Petersen ser uddyber. – Det der er vigtig for mig er at den historiske dokumentation, der ligger i avisarkivet kan komme lokalbefolkningen og mange andre mennesker til gode. Jeg er i løbet af min korte tid på avisen blevet kontaktet af to forskellige, ser søgte oplysninger om deres egen fortid via avisartikler og dødsannoncer. Det har været en kæmpe fordel hvis de bare kunne tilgå til arkiv et sted hvor tingene var søgbare. Så jeg er glad for, at vores arkiv nu er kommet i gode hænder og på rette plads.

En guldgruppe for Vamdrup

Og det kom arkivet torsdag den 4. juli, hvor overdragelsen af over 4000 aviser, samlet i 86 årbøger fandt sted på Vamdrup Ugeblads redaktion. Den dag ankom Ove Buchwald med en trækvogn og bar de første mange års historier fra livets gang i Vamdrup og omegn ud i trækvognen. Og så trillede han sted med Vamdrups historie, 358 meter hen til den nye adresse på Lokalhistorisk Arkiv, Jernbanegade 7, i den gamle stationsbygning. Her tog arkivleder Inger Sørensen imod den længe ønskede guldskat. – Jeg er superglad lige nu. Det er jo næsten 100 år af Vamdrups historie, vi har fået overdraget. Og det er det eneste sted, den historie findes, er lige her. I årbøgerne. Det er vores og Vamdrups guldgruppe, siger en tydelig berørt Inger Sørensen. – En guldgruppe, der nu bliver tilgængelig for offentligheden. Gæster vil kunne gå tilbage både i deres egen historie og andres og i hele Vamdrup og omegns historie. Det er en stor dag i dag i dag. Foreløbig har Lokalhistorisk Arkiv fået overdraget fra 1924 til 2010. De nyere årbøger kommer til at stå i umiddelbart tilgængelige for besøgende, mens de ældste årbøger opbevares i et særskilt rum, da tidens ælde har gjort dem meder skrøbelige.

Det er meget vigtig, at de opbevares forsvarligt og det kræver rette fugtighed og en stabil temperatur døgnet rundt. Men gæsterne skal naturligvis blot spørge efter dem så henter vi dem selvfølgelig frem, siger Inger Sørensen med et stort smil.

Trækplaster for slægtsforskere.

Med ligeså stort smil gør Ove Buchwald champagneflasken klar til at lade proppen springe.

Jeg er så stolt over, at vi nu kan vise årbøgerne frem for gæsterne. Men ligeså vigtig er, at vi nu forventer endnu flere besøg af slægtsforskere, og det vil gøre os mede kendte i landet, spår Ove Buchwald, der tilføjer at arkivet sågar har haft besøg helt fra Amerika.