Ministeren vandrede, så, hørte, afslørede – og klippede

Billedet er fra i formiddags, da gravhøjen ved Ballegårdsvej blev genindviet og søjlen for hærvejen afsløret. Helge Paulin overrækker bogen med titlen ”Hærvejen over Kongeåen” til kulturminister Carina Christensen, mens Kristian Grøn fra byrådet ser til. Bagved skimtes lidt af gravhøjen. (Foto: Netavisen).

VAMDRUP: Kulturminister Carina Christensen aflagde her til formiddag, mandag, et kort visit på egnen. På cirka en halv time nåede hun, at vandre, se, høre og med et lille koket sving med saksen at klippe båndet over til et nyt stykke af vores kulturarv.

Det handlede om markeringen af genrejsningen af en gammel gravhøj og afsløringen af et officielt skilt, som markerer, at den gamle hærvej en gang har gået gennem egnen her.

”Vi skal lige ud på en lille hærvejsvandring. Den vej vi står ved her er nemlig et stykke af den gamle hærvej. En vej som vore forgængere har vandret på gennem årtusinder”.

Således velkomsten fra manden, Helge Paulin på Skovborglund, som har taget initiativet til genrejsningen af den gamle gravhøj ved den gamle hærvej.

Her har Carina Christensen
netop løftet sløret for søjlen som indikerer, at det er den gamle hærvej.
(Foto: Netavisen)

Og så vandrede den lille skare af indbudte gæster, sammen med ministeren, et par hundrede meter hen ad den støvede Ballegårdsvej til stedet, hvor ministeren afslørede et officielt opsat skilt, som indikerer, at netop Ballegårdsvej udgør et stykke af det gamle hærvejssystem.

Samtidigt åbnede Helge Paulin den private vej for folk, som gerne vil vandre på hærvejen og se gravhøjen. Og han bebudede, at stedet vil komme til at indgå i kommunens turistinformation.

”For mere en 4000 år siden, stod der en gruppe mennesker her, hvor vi står nu. De boede og virkede i det her landskab. Denne gravhøj bag os har de set gennem tusinde år – på nær de seneste 100 år. Men heldigvis kan gravhøjen nu igen ses af alle”, sagde kulturministeren og fortsatte:

”Jeg vil specielt sige tak til dig Helge for din indsats for kulturarven og for vores fortidsminder nu er til glæde og gavn for os selv og for de generationer, som kommer efter os, og når jeg nu klipper snoren over, er gravhøjen her ved et stykke af den gamle hærvej genindviet”, sagde hun videre.

Og så klippede ministeren båndet over.

Her klipper ministeren båndet over til gravhøjen og hermed blev Danmark et stykke kulturarv rigere. (Foto: Netavisen)

Kommunen var repræsenteret officielt ved formanden for kulturvalget, Kristian Sølvsten Grøn. Han rettede på kommunens vegne en stor tak alle, som har været med til at bevare en så vigtig del af Danmarks kulturarv. Han rettede også en speciel tak til Helge Paulin:

”Du har jo været primus motor i det store arbejde, der er gjort ved både at finde frem til hærvejens forløb her på egnen og ved istandsættelsen af denne gamle gravhøj”, sagde han.

Og så takkede han kulturministeren, fordi hun havde fundet plads i sin kalender til at kommer til Vamdrup:

”Det siger jo noget om, hvor vigtigt du finder det, at vores gamle kulturarv bevares, også selv om det vi her står med, kun er lille stump den store kæde af fortidsminder, der ligger som en mosaik hen over vores land”.

Kristian Grøn sluttede med at fremhæve folk og institutioner, som har været behjælpelig med at få projektet realiseret. Han nævnte i denne forbindelse museumsfolk fra blandt andet Koldinghus, Sønderjyllands Museum og det lokale Kongeåmuseum.

Helge Paulin sluttede højtideligheden af, med at fortæller om gravhøjens bygning, funktion. Om den smukke beliggenhed højt i landskabet sagde han:

”Det var jo nok således dengang, at herremanden, som blev begravet her, også ville se, hvad der skete rundt omkring ham, efter han var død”.

Og så forlod ministeren, sammen med sin sekretær, stedet i sin store sorte limousine med tonede ruder – og det gjorde vi andre også med en oplevelse rigere med i bagagen.

TEKSK/FOTO: SVEND ERIK BRODERSEN