Bliv Medlem

Bliv medlem af Historisk forening
Her er et godt lokalt tilbud:

Du kan støtte Kongeaamuseets arbejde gennem et medlemskab i Historisk forening i Vamdrup

Et årligt kontingent koster kun 150 kr. pr. husstand og 75 kr. for enkeltpersoner.
Medlemskab giver gratis adgang til Kongeaamuseet.

– Kongeaamuseet bevarer historien for Vamdrup, Hjarup og Ødis sogne.
– Kongeaamuseet er en væsentlig del af kulturen i de samme sogne.
– Kongeaamuseet anvender frivillig arbejdskraft.

Som medlem af Historisk forening er du meget velkommen til at deltage i det spændende museumsarbejde, hvor din lokalhistoriske viden kan være til stor nytte.

– Arbejdet på museet giver mange nyttige og gode kontakter i hverdagen.
– Arbejdet på museet giver dig mange sjove og positive oplevelser.
– Arbejdet på museet afpasses efter den tid du har til rådighed.
– Arbejdet på Arkivet giver dig indblik i Vamdrups historie
Spørgsmål kan rettes til Lokalhistorisk arkiv – 75581973


TILMELD DIG HER
Vi sender medlemskort via mail.

Mobil Pay 24617601